Připravíme si čtvereček plsti a zelený drátek

Připravíme si čtvereček plsti a zelený drátek