Z obou stran polepíme zeleným papírem.

Z obou stran polepíme zeleným papírem.