Škola v přírodě 2014

             Již několik let jezdím s dětmi do Relax areálu v Hnačově k panu Hanouskovi, kde se nám líbí a kde jsme vždy vlídně přijati. Děti se každoročně již od září těší a jejich první otázka po návratu z prázdni je: Kdy pojedeme do školy v přírodě? 
             Letos jsme si hráli na mravence, četli jsme si knihu Ferda Mravenec, nechala jsem pro děti natisknou trička s mravencem, k tomu černé šátečky na hlavu (jenom tykadýlka nám chyběla  :-( ) a na krk jsme si opuntíkovali červené šátečky. 
 
 
             Celý pobyt jsme si hráli hry na mravence, berušky, pořádali nejrůznější soutěže, závody, hry a samozřejmě i hledání pokladu. počasí nám letos přálo, všichni přijeli spokojení a mile unavení.
 
FERDOVÉ, BERUŠKY, HÝBEJTE SE! 
             
              Tuhle hru si děti velmi oblíbily, vydržely i ní velmi dlouho. Obměna známé hry "Škatulata" . V místnosti jsme umístili v kruhu židle, o jednu méně než hráčů a přebývající stál uprostřed a vyvolával : "Ferdové, berušky , hýbejte se!" Na to všichni opustí své místo a snaží se zaujmnout jiné. Stejně tak i přebývající hráč. Na koho se židlička nedostane, vyvolává.  
 
 
ZÁVODY VOZÍKŮ
 
              Kdo by neznal povídání o tom, jak Ferda zapřahl do svého vozíku pana Hlemýždě. Nám zbyla po svačině krabice od oplatek a tak jsem z ní vyrobila vozík, posadila do něho našeho Ferdu a šněků bylo po ruce spousta. Tedy oni to často byli spíš splašení koníci. 
 
 
ZÁVODY BERUŠEK
 
                 Každý rok připravím závody v přitahování, letos to byly závody berušek. Z tvrdého kartonu vytřihnu nebo vyříznu potřebný tvar, nabarvím nebo polepím obrázkem a přivážu provázkem ke klacíku. Obě berušky musí mít stejně dlouhý provázek. Pak už soutěží dvojice vyřazovacím způsobem - každý namotává svoji berušku - Kdo dříve.
 
 
 
ŠNEČČÍ ZÁVODY
 
 
                     Ferda měl patálie s hlemýžděm. My jsme si vyrobili šnečky z papíru a pomocí foukání brčkem jsme uspořádali jejich závody. Na hladkém stole se nádherně posouvali, jenom mít ten správný "fuk".
 
Návod na "foukací šnečky"    Foukací šneci 
 
 
MRAVENIŠTĚ PRO FERDU 
 
                    Každý den jsme chodili hodně ven a i venku jsme si hrali s Ferdou. Našli jsme si vhodné místo a postavili Ferdovi mraveniště - nanosili co nejvíce klacíků "jehličí". 
 
 
 
MRAVENIŠTĚ
 
                 Děti se rozdělily do 3 družtev (bylo 15 dětí) a každé mělo svoji lavičku. Za travnatým prostorem byla rozsypána stavenice Kapla - jehličí. Mravenci zjednotlivých mravenišť (družstev) vybíhali po jenom sbírat jehličí na stavbu mraveniště. Každý mravenec přinesl vždy jenom jedno jehličí. Tak poračují všichni mravenci, dokud je co sbírat. Potom z nasbíraného jehličí postaví každé družstvo svoje mraveniště. 
 
 
DOMEČKY PRO FERDU
 
                Samozřejmě , že jsme si nemohli nechat ujít přírodní prostředí kolem nás a stavěli jsme domečky pro Ferdu