Aktovka

Děti si vyrobily aktovky a já připravila obrázky. Děti se rozdělily do skupinek,každá měla vlastní aktovku. Já rozmístila obrázky na koberec a každá skupinka vyhledávala obrázky, které začínají na určité písmeno.
Když obrázek našly, odnesly si ho ke své aktovce a šly hledat dál. Když už nemohly najít žádný další obrázek, oznánily to a překontrolovali jsme to společně - děti znovu pojmenovávaly obrázky, protože ony často pojmenují obrázek jinak, než já (např. já oheň, ony plamen).
 
Tato hra se dá hrát s obměnami - vyhledávání geometrických tvarů,barev, zvířat, podle počtu slabik, kartičky s počty (např.puntíky), záleží na fantazii učitelky a na tom, jaké obrázky a jaký počet má k dispozici a co hrou bude sledovat nebo procvičovat. Samozřejmě, že může využít i jiné pomůcky - PET víčka, pastelky, kostky, stavebnice... Ale také může mít každé dítě svoji aktovku nebo ve dvojici.