Koule

 

 

 

Koulím,koulím, koulím  jednu malou kouli

Každé dítě dostane 1 list bílého papíru.

Uchopíme ho do dvou prstů a zvedneme ho ze země. Ruku s papírem si dáme před sebe a zkusíme s ním zatřást. Co se děje? Jaký zvuk papír vydává?

Zkusíme do papíru foukat: dlouze, krátce, lehce.

Zamáváme papírem.

Sedíme na zemi, položíme si papír na hlavu a klidně chvilku sedíme tak, aby nám papír nespadl.

Postavíme se, papír máme na hlavě, nesmí nám spadnout. Zpátky se posadíme.

Položíme se, papír na břicho, dýcháme do břicha – papír se hýbe.

Posadíme se, papír položíme na zem a procvičíme si ruce – zamáváme, zahýbeme postupně všemi prsty, několikrát zatneme prsty v pěst.

Zmuchláme papír – pomalu. Znovu ho opatrně rozbalíme, narovnáme. Prohlédneme si, jak se změnil.

Znovu zmuchláme a znovu narovnáme.

Naposledy zmuchláme a hodně smáčkneme.

Levou ruku si nastavíme dlaní nahoru, na ni položíme papírovou kouli a pravou provádíme krouživý pohyb – kouli koulíme po dlani. Netlačíme, lehce. Vyměníme ruce – pravá dole, levá nahoře. Můžeme použít nějakou říkanku, aby se dětem lépe koulelo.

Kouli koulíme dlaní i po jiných částech těla – po ruce, po noze, po břiše, po tvářích (masáž tváří), po zadečku …

Položíme kouli na zem, zujeme se a koulíme kouli chodidlem, nohy si vystřídáme.

Kouli si položíme před sebe na zem a zvedáme ji oběma chodidly najednou – lehce roztáhneme pokrčené nohy,za tělem se opřeme o ruce, chodidla položíme na vnější hranu a přisunutím k sobě sbíráme kouli. Pustíme.

Sedíme na zemi, nohy pokrčené, chodila na zemi. Z pokrčených nohou máme jakýsi „tunel“ – kouli si podáváme pod a nad koleny – obíhá kolem tunelu – nahoře, dole

Sedíme na zemi, nohy pokrčené, chodila na zemi. Kouli si položíme vedle sebe a prsty ji koulíme pod kolena na druhou stranu, potom dozadu za tělo a pak dopředu na původní místo – koule nás obíhá. Totéž i na druhou stranu.

Sedíme na zemi, nohy pokrčené, chodidla mírně zvednutá, opřená o paty, kolena u sebe. Kouli si položíme na kolena a po holeních ji koulíme, spouštíme k chodidlům, ta slouží jako zarážka – sněhová koule se koulí ze stráně.

Totéž provedeme směrem do klína.

Sedíme na zemi, nohy pokrčené, kolena u sebe. Kouli si položíme na nárty, opřeme se vzadu o ruce, zvedneme nohy do napnutí – koule se nám skutálí do klína.

Pohazování koulí z ruky do ruky, lehké vyhazování a opětovné chytání, vyhazování a „hlavičkování“, přehazování s kamarádem, házení na cíl – kruh, krabice, košík, nakreslený sněhulák, kuželka …, koulovaná.

 

Koulím, koulím, koulím jednu malou kouli.

Koulím, koulím, koulím tu sněhovou kouli.

Koule, koule, kulička – bude asi maličká.