Šel zahradník do zahrady

Po povídání o ovoci a zelenině, se děti začaly připravovat na podzim. Po sklizni se musí zahrada připravit na zimu. Děti hrabaly listí Podzimní listíHrábě, zpívaly písně s podzimní tématikou a také hrály hru Šel zahradník do zahrady.
 
 Šel zahradník do zahrady
 
ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY, KOLEČKO SI VZAL.
CO ON SI TO DO KOLEČKA VŠECHNO JENOM DAL?
 
Hra má mnoho variant a záleží jenom na učitelce, co potřebuje s dětmi probrat, procvičit. My jsme nejprve v kolečku měli obrázky a děti vybíraly jenom zeleninu. Druhý den děti uklízely pomyslnou zahradu a sbíraly, co na zahradu nepatří. Potom jsme hráli formou , že každý postupně přidával nějakou věc a všichni společně jmenovali věci, které jsou v kolečku (Zahradník veze v kolečku bačkoru, míček, autíčko ... ). Nakonec si děti vybarvily pracovní list Pracovní list - podzim a rozstříhané kartičky vložily do kolečka.