Na draky

Vybereme si hudbu (my jsme měli Dupy, dupy, dup, draka bolí zub) . Děti volně tancují a pohybují se v prostoru. Po chvilce stopneme hudbu a řekneme dětem, kolika hlavého draka mají vytvořit - např. tříhlavého, pětihlavého, sedmihlavého, dvouhlavého ...  Děti vytvářejí skupinky - "draky". Společně pak počítáme, zda mají  draci potřebný počet hlav. Pokud někde není potřebný počet, děti určují, kolik hlav chybí. Poté se děti pustí, znovu tančí a na opětovné zastavení hudby vytvářejí novou skupinku s jiným počtem.