Kouzelné sluchátko

 
V období před zápisy do základních škol si ve školce povídáme o nic, o tom , co se ve škole všechno dělá, jak do v takové škole "chodí". Připravila jsem dětem papírové kouzelné sluchátko Macha a Šebestové ( samozřejmě, že jsem zpívali i písničku My jsme žáci 3.B) . Každé dítě si mělo rozmyslet, čeho by chtělo na světě milion. Po chvilce rozmýšlení, si každé dítě vzalo telefon a do sluchátka řeklo: 
 
HALÓ, HALÓ, HALÓ, PROČ JE ...................... MÁLO?
 
A celá třída rytmicky skandovala :
 
A TAK VOLÁM JAKO HROM, AŤ ................................ MILION!
 
Objevovaly se nám nejrůznější věci - sluníčka, trička, květiny, počítače, autíčka ..... ale nikdo se neopakoval, všichni vymysleli svoji věc.
 
 
Na druhý den dostaly děti "domácí úkol" - zamyslet se nad tím, co by si přály, kdyby měly kouzelné sluchátko a mohly si přát jednu věc. Většina dětí na to zapomněla a pak plácla první,co je napadlo. Některé děti říkaly to, co si nejvíce přejí, ale o čem i dost často mluví, že si to přejí. Jedna holčička si přála opravdový velký  hrad. Jenom jedna holčička to řekla doma, popovídala si o tom s tatínkem a řekla nádhernou věc: přála by si, aby všichni byli stále zdraví, aby nikdo nikdy nebyl nemocný, protože by pak nebyli lidé smutní