Sněhové mráčky

Tyto hry jsem původně používala v angličtině, ale teď je používám i normálně.
 
Pomůcky: 
- mráčky velikosti A4  s počtem sněhových vloček od 1 - 6 
- malé mráčky s počtem sněhových vloček 1 - 6 
- sněhové vločky ve větším množství
- kousky bílé vlny svázané do kruhu
 
HLEDEJ STEJNÉ MRÁČKY
 
Ukážeme dětem velký mrak a děti vyhledávají malé mráčky se stejným počtem sněhových vloček.
 
KOLIK JE TAM VLOČEK?
 
Můžeme použít velké i malé mráčky. Ukážeme dětem mráček tak, aby neviděly, kolik je na něm vloček. Děti hádají, kolik jich je . Pak mráček otočíme a společně počítáme.
 
MRÁČKY
 
Každé dítě si vezme jednu bílou přízi svázanou do kruhu a na podložce z ní vytvoří mráček. Pak do mráčku vkládá sněhové vločky podle diktátu nebo podle ukazovaného velkého mraku. Také si mohou z hromádky vzít jeden menší mráček a do svého dát stejný počet vloček (méně, více).